top of page

Življenje kot risanka

"Obsesije" in "stimi" so pogosto gledani kot nekoristni in celo neprimerni. Vendar nudijo otroku varnost, interes in motivacijo vse v enem. Lahko so izjemno koristni in nam lahko pomagajo pri iskanju povezave z otrokom, ki pa je bistvena za karkšen koli korak naprej naprej.

bottom of page