top of page

Več načinov spreminjanja možganov

Človeški možgani! Naši možgani so znanosti še precejšna uganka. Vendar številni primeri dokazujejo, da so sposobni izjemne plastičnosti. Te spremembe pa posamezniku omogočijo popolno ozdravljenje ali pa vsaj pomembno izboljšanje stanja. Prispevek predstavi nekaj metod, ki učinkovito pripomorejo k možganskim spremembam. Od svetlobne terapije, zvočne terapije, elektrostimulacije jezika do Feldennkrais in ABM metode NevroGibanja.

bottom of page