top of page

Metoda za učenje govora VML

Metoda VML obravnava otroke z apraksijo, dispraksijo in podobnimi motnjami govora. K učenju govora pristopa z vidika motoričnih principov učenja, ki sicer izhajajo iz športa. Razvil jo je izraelski strokovnjak dr. Elad Vashdi, ki je tudi sam nekdanji vrhunski športnik. Svojo visoko učinkovitost črpa prav v motoričnih principih učenja, saj so motnje govora, ki izvirajo iz apraksije in podobnih motenj v svoji osnovi motnje sposobnosti motoričnega planiranja.
https://www.centerza.com/motnje-govora

Primer učinkovitosti metode VML (Verbal Motor Learning) za učenje govora. Prva tabela je stanje ob evalvaciji pred začetkom programa, kjer je bilo pri 9-letni deklici slišati le občasne spontane glasove, ki jih namerno ni mogla ponoviti za nami. Druga tabela pa prikazuje stanje po začetku VML obravnav (po nekaj mesecih v katerem času je bila deklica udeležena tudi 3 krat po en teden intenzivnih govornih terapij pod mentorstvom dr. Elad Vashdi).

Legenda: s: spontan zvok +: polna samostojna kontrola nad zvokom + -: zvok lahko izreče ob pomoči prompta ali pa zvok, ki ga izreče samostojno še ni povsem konsistenten.

Z usvojenimi zvoki lahko deklica sestavi nekaj besed, ki jih smiselno uporablja preko dneva. Pred tem je bila edina oblika komunikacije jok, kričanje in vlečenje do željenega predmeta. Zdaj pa je osvojila pomemben razvojni mejnik saj za komunikacijo najprej poseže po govorni komunikaciji. Morda še pomembnejši pa je psihološki faktor zavedanja, da lahko govori in da jo okolica razume.

Poleg usvojenih zvokov pri deklici opažamo bistveno manj agresije in frustracije in na drugi strani znatno bolj veselo bitje polno navdušenja in življenja.

bottom of page