top of page

Kako začnemo z učenjem govora z metodo VML (Verbal Motor Learning)

Metoda VML (Verbal Motor Learning) za učenje govora

VML metoda za učenje govora in odpravljenje motenj govora v svojem bistvu nauči otroka ustvariti motorične vzorce, ki so potrebni za artikulacijo zvokov, glasov, zlogov in besed. Preko postopka evalvacije se ugotovi kateri so razlogi za otrokove govorne motnje oziroma kaj bi otroku pomagalo ustvariti potrebne vzorce za govor. Razlogi so lahko zelo različni in vsakemu otroku precej edinstveni. Zato je postopek evalvacije izjemnega pomena.

V primerih, da otrok ne govori oziroma je artikulacija izgovorjenih besed nerazumljiva, se začne pri tako imenovani “pred verbalni” fazi govora. Ta skozi igro otroku približa vzorce, ki so za govor potrebni in katere bo kasneje spontano integriral v govor. Ne glede na stopnjo kognitivne sposobnosti otroka, se ti v večini primerov zavedajo svoje nesposobnosti govora in se prošnjam in zahtevam po artikulaciji zvokov ogibajo in pred njimi bežijo. Zato je “pred verbalna” faze še posebej pomembna saj otroku ne daje občutka, da gre za govor in ima tako večjo motiovacijo sodelvoanja v igri. Šele ko otrok vzpostavi vzorce, ki so potrebni za govor preidemo na zvoke saj takrat zagotovimo otrokov “uspeh” in preprečimo nadaljne “govorne neuspehe” katere je najverjetneje otrok v svojem življenju do zdaj že velikokrat izkusil in so mu najverjetneje povzročile precejše frustracije.

Ker je govor z vidika motoričnega planiranja ena izmed najkompleknejših človekovih veščin je bistveno, da se otrok tega uči skozi “uspehe”. V primeru niza uspehov, ki sledijo iz predverbalne faze in same igre v katero vključimo otroka, je mogoče ustvariti idealne pogoje za ustvarjanje potrebne stopnje motivacije, ki je zahtevana z otrokove strani za vztrajanje učenja tako kompleksne veščine kot je govor.

Primer

Metodo VML smo v Centru ZA najprej spoznali preko, takrat 8 in pol letne deklice z motnjo avtističnega spektra. Ko smo z VML metodo začeli, je bila deklica povsem neverbalna in ni imela nobenih namernih besed, niti zvokov. Poleg tega je zelo malo komunicirala z okolico in bila večino časa zatopljena v senzorično obarvano aktivnost, ki jo je izbrala sama. Zelo težko jo je bilo voditi v igro katero smo izbrali zaradi izjemno majhne mere fleksibilnosti in precej visoke stopnje agresije, ki je bila sicer posledija PTSD (post traumatični sindrom).

Takoj ko je bila soočena z izzivom, je imela močno tendenco napasti nas (z grizenjem, ščipanjem, cukanjem in zaletavanjem z glavo) ali sebe (zaletavanje z glavo ob zid).

Tudi njena drža je bila zelo napeta, s hojo po prstih in dvignjenimi rameni.

Po začetni evalvaciji smo spoznali njene osrednje ovire in zastavili program kako jih premagati. Začeli smo izvajati program in ga neneho izpopolnjevali nadgrajevali. Punčka se je začela vključevati v izbrane aktivnosti, začenjala razumeti recipročni princip interakcije in sčasoma je začela izgovarjati posamezne zvoke, kasneje zloge in po letu in pol je bila sposobna izogovriti približno polovico zvokov (zlogov) slovenskega jezika. S tem so prišle tudi besede .. s tem pa se je punčka začela zavedati sposobnosti govora in verbalna komunikacija je začela izpodrivati vlečenje, kazanje z roko, kričanje in izpade jeze in frustracije. Sposobnosti verbalne komunikacije je imelo izjemno globok vpliv na njeno psihološko sliko saj je začela razumeti vlogo, ki je do takrat v svojem življenju ni igrala. Do takrat se ji je življenje več ali manj zgodilo, po tem pa je dobila voljo in sposobnosti odločanja in igranja (pro)aktivne vloge v svojem življenju. Njena volja je postala močnejša, kar se je včasih kazalo kot trma, vendar se je naučila tudi potrpežljivosti in vztrajnosti, ki ju prej ni poznala dovolj dobra, da bi se lahko za dlje časa vključila v zahtevno aktivnost.

Po dveh letih precej intenzivne obravnave lahko iz nič, punčka zdaj reče: "Mama, daj mi še enega celega h(r)ska." Kar vključuje trizložne besede in kompleksne kombinacije glasov.

Punčka program še nadaljuje in pred njo je še precejšna pot, vendar je do zdaj prehojena pot izjemna motivacija za nadaljne dosežke.

bottom of page