top of page

Strokovno izobraževaje za metodo učenja govora VML (Verbal Motor Learning)

Da bi lahko svojemu otroku kar najbolje pomagali pri učenju govora, je najkoristnejša primerna intenzivnost obravnave — vsak dan ali pa vsaj večkrat tedensko. Zato je ena izmed zelo učinkovitih pristopov kombinacija staršev in terapevtov — torej terapij, ki jih izvajajo starši in terapij in gradnje programa, ki ga izvajamo mi. Tako je otrok izpostavljen veliko večji količini vaje, varijacij in okoljščin za artikulacijo zvokov in govora. Skupaj s starši lahko uspešno vodimo, spreminjamo in nadgrajujemo program preko katerega se bo otrok učil govora in jezika — torej verbalne komunikacije.

Zato starše zelo spodbujamo, da se udeležujejo izobraževanja, ki ga organiziramo za učenje govora po metodi Verbal Motor Learning. Izobraževanje vodi dr. Elad Vashdi, ki je metodo tudi razvil in jo izvaja v svojih centrih v Izraelu in po svetu že 20 let.

Modaliteta izobraževanja:

Izobraževanje se bo izvajalo v treh sklopih po 5 dni, med njimi pa bo nekaj mesecev časa za praktično aplikacijo znanja in vajo.

V prvem sklopu izobraževanja teoretični del zajema fizične “prompte” in načine kako z rokami in vodenjem pomagamo otroku vzpostaviti potrebne motorične vzorce za artikulacijo vseh zvokov (samoglasnikov in soglasnikov), kateri so razdeljeni v sklope glede na način in fizično lokacijo artikulacije posameznega glasu/zvoka.

V drugem sklopu spoznamo motorične principe učenja, kar je tudi glavna posebnost te metode in osrednja značajska lastnost po kateri se VML modaliteta učenja govora razlikuje od ostalih.

Tretji sklop izobraževanja pa zajema metodologijo po kateri se naučimo zgraditi program učenja govora za posameznega otroka glede na njegovo specifiko (stopnjo govora in kombinacijo najprimernejših motoričnih principov učenja za točno določen primer). Metodologija gradnje programa zajema tudi evalvacijo, ki jo naredimo na začetku obravnave in s katero pridobimo vse potrebne podatke, ki jih za sestavo programa potrebujemo.

V tretjem sklopu je tudi precej poudarka na analizi primerov iz katerih se naučimo omenjeno metodologijo tudi uporabljati.

S praktičnim apliciranjem teoretičnega znanja začnemo že po prvem sklopu in nadaljujemo vseskozi potek izobraževanja.

Več o izobraževanju:

Pričetek izobraževanja:

prvi segment -- 10. do 14. marec, 2019

drugi segment -- 2. do 6. oktober, 2019

tretji segment -- marec 2020

Preko celo leto izobraževanja potekajo tudi online srečanja in naloge o teoriji in analiza dela.

bottom of page