Izvajamo obravnave po različnih metodah

Glede na otrokovo stanje, želje in potrebe, izdelamo program obravnav in svetujemo njihov obseg, frekvenco in časovnico.


Najbolje je, da v proces vključimo vse terapevte in institucije, ki sodelujejo z otrokom in se tako povežemo v najučinkovitejšo skupino ljudi, ki oroku nudi interdisciplinarno pomoč.

© Copyright, 2017, Center ZA®, vse pravice pridržane