top of page
Izvajamo obravnave po različnih metodah

Glede na otrokovo stanje, želje in potrebe, izdelamo program obravnav in svetujemo njihov obseg, frekvenco in časovnico.


Najbolje je, da v proces vključimo vse terapevte in institucije, ki sodelujejo z otrokom in se tako povežemo v najučinkovitejšo skupino ljudi, ki oroku nudi interdisciplinarno pomoč.

IMG_5107.JPG

zdravljenje avtizma

storitve za družine otrok, mladostnikov in odraslih z motjo avtističnega spektra

Naš cilj je približati potrebno pomoč otrokom z avtizmom in prestaviti terapevtsko obravnavo iz kliničnih okvirov bolnic in zdravstvenih domov v otrokovo vsakdanje okolje. Družinam predstavimo različne oblike terapij od vedenjskih in igralnih terapij, do terapij s hiperbarično kisikovo komoro.

IMG_1736.JPG

NevroGibanje

po metodi Anat Baniel Method International®

Certificirana izvajalka metode nevrogibanja po Anat Baniel International metodi nudi terapevtske obravnave otrok s posebnimi potrebami, odraslih in starejših, kot tudi vrhunskih športnikov, glasbenikov in drugih umetnikov. Namen in cilj nevroGibalnih lekcij, je omogočiti celostno reorganizacijo in nadgradnjo nevrološkega sistema.

IMG_1632.JPG

motnje govora

po metodi Verbal Motor Learning (VML)

Obravnava otrok z apraksijo, dispraksijo in podobnimi motnjami govora z metodo Motor Verbal Learning (VML), ki k učenju govora pristopa z vidika motoričnih principov učenja, kateri sicer izhajajo iz vrhunskega športa. Metoda, katero je razvil izraelski strokovnjak dr. Elad Vashdi (ki je bil tudi sam vrhunski športnik) črpa svojo visoko učinkovitost prav v motoričnih principih učenja, saj so motnje govora, ki izvirajo iz apraksije in podobnih motenj v svoji osnovi motnje sposobnosti motoričnega planiranja.

bottom of page