top of page
NevroGibanje

po metodi Anat Baniel Method International®

 

 

Metoda nevroGibanja z nežnimi gibi in osredotočeno pozornostjo izboljša otrokovo funkcioniranje in mu pomaga zapolniti izkušenjske vrzeli. S tem usmeri otroka na najboljšo možno pot razvoja in rasti.

"The job of the brain is to make sense out of nonsense" - Anat Baniel

"Naloga možganov je, da iz kaosa sestavijo smisel." - Anat Baniel

Anat Baniel Method International®, Neuromovement je metoda, ki temelji na znanstveno dokazani predpostavki, da možgani niso mehanski konstrukt pač pa informacijski sistem, ki sam sebe organizira in nadgrajuje. “Informacija” temu informacijskemu sistemu pomeni gibanje, ki sledi devetim načelom, oziroma devetim esencam NevroGibanja. Tako skozi posebej zasnovane in izvedene gibe pridobimo, ne samo pozornost možganov, pač pa tudi njihovo udejstovanje, reorganizacijo in vzpostavljanje novih nevroloških povezav -- torej organsko učenje ⟶ in posledično rast in razvoj nevrološkega aspekta človeka, ki bo vplival na čisto vse druge aspekte človeka.
 

Certificirana izvajalka metode nevrogibanja po Anat Baniel International metodi nudi terapevtske obravnave otrok s posebnimi potrebami, odraslih in starejših, kot tudi vrhunskih športnikov, glasbenikov in drugih umetnikov. Namen in cilj nevroGibalnih lekcij je omogočiti celostno reorganizacijo in nadgradnjo nevrološkega sistema.

 

Glede na to, da je naš cilj “prebuditi” otrokove možgane, jim omogočiti lastno nadgradnjo in deseči, da otrokovi možgani postanejo boljši informacijski sistem, ki se sam organizira in nadgrajuje, si pri doseganju tega cilja pomagamo z devetimi ključnimi elementi “9 esencami nevroGibanja”, katere Anat Baniel razlaga v svoji knjigi Kids Beyond Limits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For a worldwide listing of certified NeuroMovement® professionals serving Children with Special Needs, please visit www.NeuroConnect.world

Kids Beyond Limits, Anat Baniel
Move Int Life, Anat Baniel

  • za otroke s posebnimi potrebami (cerebralna paraliza, avtizem, ADHD, možganske poškodbe, razvojni zaostanek)

 

  • za odrasle in starejše (odpravljanje bolečin in povrnitev izgubljenih funkcij, izboljšanje ravnotežja in stabilnosti, rehabilitacija po kapi ali možganskih poškodbah)

 

  • za vrhunske športnike, umetnike in vse ostale "high performerje" (za lastno izboljšanje ali rehabilitacijo po poškodbi)

Za koga je metoda NevroGibanja primerna?​

© Copyright, 2010, Anat Baniel Method and Neuromovement®,vse pravice pridržane

bottom of page