Za koga je metoda NevroGibanja primerna?​

© Copyright, 2010, Anat Baniel Method and Neuromovement®,vse pravice pridržane

© Copyright, 2017, Center ZA®, vse pravice pridržane