top of page

Verbal Motor Learning metoda

Obravnava otrok z apraksijo, dispraksijo in podobnimi motnjami govora z metodo Verbal Motor Learning, ki k učenju govora pristopa z vidika motoričnih principov učenja, ki sicer izhajajo iz športa. Metodo je razvil izraelski strokovnjak dr. Elad Vashdi, ki je tudi sam nekdanji vrhunski športnik. VML metoda črpa svojo visoko učinkovitost prav v motoričnih principih učenja, saj so motnje govora, ki izvirajo iz apraksije in podobnih motenj v svoji osnovi motnje sposobnosti motoričnega planiranja.

Čeprav so posledice motoričnih govornih motenj večinoma vidne v govoru, motnje pogosto vplivajo tudi na fiziološko, jezikovno, kognitivno in psihosocialno funkcioniranje. Ocenjevanje funkcioniranja oseb z motoričnimi govornimi motnjami zato zahteva celostni pristop in razumevanje različnih komunikacijskih dejavnikov, ki so lahko oškodovani. (Kent in Lowit, 2011) Ena izmed terapij, ki celostno pristopa k obravnavi in izboljšuje ter odpravlja motorične govorne motnje, je tudi VML metoda. 

VML metoda (ang. Verbal Motor Learning) je inovativna mednarodna metoda za obravnavo otroške govorne apraksije, dispraksije in podobnih motenj govora, ki so lahko posledica okvare živčnega sistema. Metoda izhaja iz dejstva, da je govor ena izmed najtežavnejših oblik človeške motorike, zato k učenju govora pristopa z vidika motoričnih principov učenja. Razvil jo je izraelski strokovnjak Elad Vashdi, doktor fizioterapije in nekdanji vrhunski športnik, ki ima bogato strokovno znanje s področja razvoja otrok in njihove rehabilitacije prav tako pa raziskuje področje avtizma, govor, apraksijo ter je učitelj in predavatelj na področju razvojne rehabilitacije in obravnave govora. Je vodja YAEL centra (www.yaelcenter.com), kjer razvijajo metodi VML in MDT (ang. Multi-dimensional therapy).

 

VML metoda je bila prvotno osnovana v hebrejščini, vendar je bila pred kratkim prevedena v angleščino, kar omogoča, da jo uporabljajo drugod po svetu, tudi v Sloveniji. Na začetku je obravnavala samo otroke z avtizmom, ki so imeli govorno apraksijo, v zadnjih letih pa je vedno več primerov, kjer je prisotna samo govorna apraksija na različnih stopnjah. Od otrok, ki imajo popolnoma nerazvite govorne sposobnosti in otrok s hudo obliko govorne apraksije, do otrok z majhnimi primanjkljaji na področju govora. Starostne meje za izvajanje metode ni. Se pa glede na starost razlikuje načrt terapije in način dela.

 

​VML metoda nauči otroka izgovarjati soglasnike, samoglasnike, zloge in besede.  Ponuja tudi zelo koristne korake za otroke, ki še ne čebljajo ali govorijo. Ti koraki vključujejo: nadzor nad motoriko vseh delov ustne votline, omogočanje sezoričnega raziskovanja ustne votline, pihanje in kontrola diha. Vsi ti koraki so bistveni za razvoj govora.

VML je strukturirana metoda, ki vključuje:

1.  integracijsko vrednotenje otrokovega razvoja po specifičnem vrednotenjskem formularju in postopku;

2. integracijsko analizo otrokovega stanja po zato določenem analitičem formularju;

3. oblikovanje in priprava terapije po specifičnem formularju za načrtovanje terapije;

4. tehnike rok, s katerimi otroku pomagamo pri oblikovanju glasov;

5. uporabo motoričnih principov učenja pri izvajanju terapije. 

 

Glavna cilja, ki jih želimo doseči skozi izvajanje metode sta osvajanje govora in sposobnost komunikacije. Dosežemo ju postopoma, s sprotnim doseganjem kratkoročnih ciljev, katerih del so tudi osvajanje samoglasnikov, soglasnikov, zlogov in besed, za katere uporabimo posebno tehniko, ki pomaga otroku posnemati oziroma oblikovati željeni zvok. K problemu pristopamo celostno. Na začetku se po vnaprej določenem postopku in formularju ovrednoti otrokov dosedanji razvoj (zgodnji razvoj, motorika, senzorika, miselni procesi, socializacija, komunikacija itd.). Nadaljuje se s podrobno analizo otrokovih govornih sposobnosti (stanje mišic, motorična kontrola glave, dihanja, posnemanje, premikanje jezika, izgovarjava glasov, zlogov itd.). Na podlagi vrednotenja in analize se nato oblikuje program intenzivne terapije, ki lahko vključuje tehnike rok, predvsem pa uporabo motoričnih principov učenja. Program zahteva dosledno evalvacijo in sledenje spremembam. Glede na napredek se ga prilagaja in dopolnjuje. 

bottom of page