February 4, 2020

Serija kratkih filmčkov s katerimi želimo predstaviti naš način dela, metode in tehnike, ki jih uporabljamo in s katerimi otrokom, ki so vključeni v naše obravnave gradimo okolje, ki spodbuja učenje, napredek in razvoj. Namen fimčkov je, da metode in...

May 12, 2019

Kako se lotimo učenja socializacije in kaj jo sestavlja...