February 4, 2020

Serija kratkih filmčkov s katerimi želimo predstaviti naš način dela, metode in tehnike, ki jih uporabljamo in s katerimi otrokom, ki so vključeni v naše obravnave gradimo okolje, ki spodbuja učenje, napredek in razvoj. Namen fimčkov je, da metode in...

May 12, 2019

Kako se lotimo učenja socializacije in kaj jo sestavlja...

March 26, 2019

Kjer se bodo terapevti in terapevtke, ki so že opravili določene stopnje usposabljanja, niso pa še terapevti s polnimi licencami, vključevali v igro z otrokom in ga vodili proti zastavljenim ciljem.

Otroci s spektrom avtističnih motenj so v pogostih p...

January 18, 2019

Da bi lahko svojemu otroku kar najbolje pomagali pri učenju govora, je najkoristnejša primerna intenzivnost obravnave — vsak dan ali pa vsaj večkrat tedensko. Zato je ena izmed zelo učinkovitih pristopov kombinacija staršev in terapevtov — torej tera...

January 14, 2019

Metoda VML (Verbal Motor Learning) za učenje govora

VML metoda za učenje govora in odpravljenje motenj govora v svojem bistvu nauči otroka ustvariti motorične vzorce, ki so potrebni za artikulacijo zvokov, glasov, zlogov in besed. Preko postopka evalv...

May 24, 2018

Metoda VML obravnava otroke z apraksijo, dispraksijo in podobnimi motnjami govora. K učenju govora pristopa z vidika motoričnih principov učenja, ki sicer izhajajo iz športa. Razvil jo je izraelski strokovnjak dr. Elad Vashdi, ki je tudi sam nekdanji...

January 5, 2018

Eden najpomembnejših elementov naših programov je pristop in odnos (ang. attitude), ki ga imamo z otrokom. Z vključevanjem staršev v izvajanje naših programov, jim želimo prav to čim bolj približati in jim pokazati, kako lahko tudi sami doma navežejo...

December 13, 2017

V Centru ZA k učenju pristopamo skozi igro. Izhajamo iz prepričanja, da učenje mora otroku predstavljati okolje s pozitivnimi izkušnjami, to pa je pri majhnih otrocih pogostokrat igra

V možganih imamo »stikalo za učenje«, ki je lahko vklopljeno/akti...

October 15, 2017

Anat razloži svoj vpogled v pasti “popravljanja” otroka in kakšen pristop se ji, po njenih bogatih izkušnjah, zdi koristnejši. Anat trdi, da se vse transformacije in "čudeži" njenega dela zgodijo ravno v tem odmiku od popravljanja otroka k navezovanj...

October 3, 2017

V seriji člankov, kako NevroGibalna metoda ABM vpliva na otroka z diagnozo motenj avtističnega spektra, Anat Baniel predlaga kako lahko pomagamo svojim otrokom:

  1. Prenehajte zahtevati in prositi otroka da naredi nekaj, česar (še) ne zmore. Če bi to...

Please reload

RSS Feed

Our Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

© Copyright, 2017, Center ZA®, vse pravice pridržane