top of page

Je vaša želja postati prostovoljec?

Razvili smo program teoretičnega in praktičnega usposabljanja prostovoljcev.

Cilj programa usposabljanja

Program usposabljanja prostovoljca v Centru ZA zdravljenje avtizma je namenjen izobraževanju in uvajanju novih kandidatov, ki si tovrstnega prostovoljnega dela pri nas želijo in se želijo naučiti izvajati program terapije skozi sistematizirano igro, ki jo izvajamo. Izobraževanje je načrtovano tako, da se kandidat v specifičnem sosledju nalog in izzivov, kar najbolje in najučinkoviteje nauči potrebnih znanj in veščin za izvajanje programa. Ko prostovoljec zaključi usposabljanje, prejme certifikat opravljenega programa in pogodbo o prostovoljnem delu v Centru ZA zdravljenje avtizma in tako postane del naše ekipe ter pomaga izvajati programe in doprinese k uspešnosti in učinkovitosti le-teh.

 

Organizacija

Program je sestavljen iz serije obiskov, ki na začetku zajemajo teoretične in filozofske podlage naših pristopov, metod in tehnik, nato pa jim sledi praktično izvajanje programa v igralnici. V Centru ZA trenutno izvajamo intenzivno terapijo v igralnici z enim otrokom, zato praktično delo skozi celoten potek usposabljanja temelji na interakciji in igri z njim.

 

Natančnejši potek programa usposabljanja:

1. obisk- UVODNI SESTANEK

 • Posameznik ali skupina zainteresiranih se predstavi in spozna – povedo svoje ozadje in razloge, zakaj jih sodelovanje zanima. 

 • Razložimo naš način in filozofijo dela, ki je osnova za izvajanje programa.

 • Kandidati prejmejo vsa potrebna gradiva za program usposabljanja.

 • Glede na predstavitev našega pristopa in dela, vsak posameznik lahko ugotovi, ali ga učenje teh tehnik in metod zanima ter se odloči za sodelovanje. 

 

2. obisk - OPAZOVANJE

Predpogoj za drugi obisk je natančno prebran priročnik, ki ga posameznik prejme ob prvem obisku. Drugi obisk je namenjen opazovanju dogajanja v sobi in spremljanju igre skozi opazovalno okno. Opazovanje na takšen način omogoča čustveno nevpletenost od situacije v sobi in nudi priložnost primerjave svojih predstav in idej s tistimi, ki jih opazujemo. Prav tako, pa si prostovoljec lahko zgradi nabor idej, ki so mu kasneje, ko je v sobi sam, lažje dostopne. 

 

3. obisk – PRVI VSTOP V SOBO

Namen prvega vstopa v sobo je »prebiti led«, spoznati otroka, sobo in začeti v praksi uporabljati teoretične elemente programa. Prvi vstop v sobo je dolg 5 minut in predstavlja poskus in kratko predstavitev prostovoljca otroku. 

 

Vsi nadaljnji obiski

Vsak nadaljnji vstop v sobo se daljša, kot je v določenem trenutku za prostovoljca primerno. Praviloma se vstopi v sobo daljšajo za 5 – 10 minut vsakokrat, dokler ne pridemo do 2-urnega termina, ki ga prostovoljec potem vzdržuje. Pomembno je, da prostovoljec pred vstopom v sobo pozabi na vsakodnevne težave in skrbi ter poskuša lastno čustveno raven vzdrževati na nivoju, ki mu bo najbolje omogočala stik z otrokom. Primere tehnik, ki nam pri tem lahko pomagajo, prostovoljec lahko najde v  gradivu, ki ga prejme ob prvem obisku. Cilj posredovanja je spoštljiv, prijazen, prijeten in predvsem igriv odnos, ki ga gradimo z otrokom in ga skozi motivacijo in demonstracijo koristnosti komunikacije ter navezovanja medsebojnih stikov vodimo v naš svet. 

 

Ko prostovoljec v sobi zaključi, sledi feedback session --povratna informacija o dogajanju v sobi. Pozornost se predvsem posveti spoznavanju prepričanj in občutkov. Po vsakem končanem obisku, prostovoljec izpolni tudi formular, s katerim sledimo napredkom in dogajanjem. 

 

Časovnica

Da program usposabljanja lahko gladko poteka in se razvija po predvideni poti, je najbolje, da poteka kontinuirano in se ne prekinja za daljša obdobja. V Centru ZA celotno usposabljanje prostovoljca do pridobitve certifikata traja eno leto. Kandidat, ki se odloči za usposabljanje se zaveže k dvema obiskoma tedensko za eno leto. To omogoča tesnejši stik z otrokom in posledično boljšo interakcijo, posredovanje ter intenzivnejše usposabljanje.

 

Obiski so na začetku usposabljanja dolgi eno uro, potem se daljšajo in so ob zaključku uvajanja dolgi dve uri. Dvakrat letno se določi datum začetka usposabljanja, ki približno sovpada z začetkom študijskega semestra. Potek programa ni zgolj časovno opredeljen, ampak se premika pretežno glede na stopnjo napredka kandidata. 

 

Predpogoji in zadolžitve

Predpogoji za kandidata so minimalni:

 • Izjava, da ni pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje ali sodno preganjan.

 • Ob zaključku programa podpis pogodbe o prostovoljnem delu, ker tako zahteva Zakon o prostovoljnem delu.

 • Kot bistveni predpogoj pa seveda ne sme manjkati navdušenje in globoko zanimanje za učenje naših pristopov, metod in teorij. ☺   

Od prostovoljca, ki se odloči za usposabljanje se pričakuje:

 • da natančno prebere gradivo, ki ga prejme ob prvem obisku, na katerega lahko poda komentarje ali postavi vprašanja,

 • predanost in zavezo, da programu natančno sledi in ga umesti v svoj urnik (dva obiska tedensko),

 • da k poteku usposabljanja pristopa resno in zanesljivo in

 • da po vsakem odhodu iz sobe poroča o dogodkih, svojih občutkih, spoznavanjih, novih idejah ter izpolni formular.

bottom of page