RSS Feed

Our Recent Posts

Archive

Tags

Strokovno izobraževaje za metodo učenja govora VML (Verbal Motor Learning)

Da bi lahko svojemu otroku kar najbolje pomagali pri učenju govora, je najkoristnejša primerna intenzivnost obravnave — vsak dan ali pa vsaj večkrat tedensko. Zato je ena izmed zelo učinkovitih pristopov kombinacija staršev in terapevtov — torej terapij, ki jih izvajajo starši in terapij in gradnje programa, ki ga izvajamo mi. Tako je otrok izpostavljen veliko večji količini vaje, varijacij in okoljščin za artikulacijo zvokov in govora. Skupaj s starši lahko uspešno vodimo, spreminjamo in nadgrajujemo program preko katerega se bo otrok učil govora in jezika — torej verbalne komunikacije. Zato starše zelo spodbujamo, da se udeležujejo izobraževanja, ki ga organiziramo za učenje govora po meto

Kako začnemo z učenjem govora z metodo VML (Verbal Motor Learning)

Metoda VML (Verbal Motor Learning) za učenje govora VML metoda za učenje govora in odpravljenje motenj govora v svojem bistvu nauči otroka ustvariti motorične vzorce, ki so potrebni za artikulacijo zvokov, glasov, zlogov in besed. Preko postopka evalvacije se ugotovi kateri so razlogi za otrokove govorne motnje oziroma kaj bi otroku pomagalo ustvariti potrebne vzorce za govor. Razlogi so lahko zelo različni in vsakemu otroku precej edinstveni. Zato je postopek evalvacije izjemnega pomena. V primerih, da otrok ne govori oziroma je artikulacija izgovorjenih besed nerazumljiva, se začne pri tako imenovani “pred verbalni” fazi govora. Ta skozi igro otroku približa vzorce, ki so za govor potrebni

© Copyright, 2017, Center ZA®, vse pravice pridržane