RSS Feed

Our Recent Posts

Archive

Tags

Pasti "popravljanja"

Anat razloži svoj vpogled v pasti “popravljanja” otroka in kakšen pristop se ji, po njenih bogatih izkušnjah, zdi koristnejši. Anat trdi, da se vse transformacije in "čudeži" njenega dela zgodijo ravno v tem odmiku od popravljanja otroka k navezovanju stika z otrokom in vstopanje v njegovo sfero. "The miracles of my work happen in the transition from fixing to connecting with a child." -- Anat Baniel Anat Baniel Method International, Neuromovement je metoda, ki temelji na znanstveno dokazani predpostavki, da možgani niso mehanski konstrukt pač pa informacijski sistem, ki sam sebe organizira in nadgrajuje. “Informacija” temu informacijskemu sistemu pomeni gibanje, ki sledi devetim načelom, oz

Novo razumevanje in upanje za otroke z motnjo avtističnega spektra

V seriji člankov, kako NevroGibalna metoda ABM vpliva na otroka z diagnozo motenj avtističnega spektra, Anat Baniel predlaga kako lahko pomagamo svojim otrokom: Prenehajte zahtevati in prositi otroka da naredi nekaj, česar (še) ne zmore. Če bi to zmogel, bi naredil. Omogočiti mu moramo pogoje, da bo nekaj nemogočega postalo mogoče in da bo kar je mogoče postalo lahko, enostavno in prijetno. Odmaknite se od težnje po "popravljanju" otroka in se osredotočite na povezovanje z otrokom. Z drugimi besedami — ugotovite "v katerem filmu" je otrok in vstopite v ta isti film. Poudarite razlike. Pogosto je napačno predvidevanje, da so razlike, katere opazimo mi, opazne tudi našemu otroku. Če izhajamo

© Copyright, 2017, Center ZA®, vse pravice pridržane