top of page

Kaj je socializacija in kako poteka njen proces?

Po definiciji je socializacija proces v katerem se otrok nauči "pravil" in vrednot kulture v katero se je rodil. To je velik paket v katerega spada jezik in vse "socialne vloge", ki jih bo v življenju srečal in igral.

V pogovornem jeziku se na socializacijo sklicujemo tudi v drugih pomenih. Kot je želja po druženju in želja po vključenosti v dogajanje skupine ljudi ali kot sposobnost posameznika, da razume globje dogajanje preko spročil, ki jih bere "med vrsticami" iz dogajanja v družbi. Še posebej zadnji dve interpretaciji se velikokrat nanašata na avtiste saj predstavljata specifične družbene vrline, ki jih nevrotipični otroci brez problema opazijo in sprejmejo, otroci in odrasli z motnjo avtističnega spektra, pa imajo ravno na teh prodočjih več težav in izzivov.

Razlogi za to so številni. Med njimi zaprtost v svoj svet ali nesposobnost razumevanja indirektne komunikacije ali premajhna mera (psihološke in čustvene) fleksibilnosti in prilagodljivosti.

Ravno zaradi vsega tega se morajo ljudje z motnjo avtističnega spektra teh vrlin naučiti na drugačen način, saj način, ki sicer ustreza nevrotipičnim otrokom, očitno avtistom, ni omogočil tega istega učenja oziroma ni obrodil istih rezultatov.

Čisto možno je sklepati, da človek nima želje po vključenosti v družbo in posledično po sledenju družbeno pričakovanih vlog in norm. Avtisti so pogosto označeni kot nesocializirani, introvertirani, asocialni, neprilagojeni in podobno. Dvomim, da gre v vseh (niti v večini) primerov za njihovo osebno izbiro.

Vendar kako lahko tako kompleksen in obširen proces, kot je socializacija “naučimo” nekoga, ki se ga ni naučil sam od sebe? Naš pristop k temu je, da razbijemo socializacijo na manjše enote, ki funkcionalno sledijo določenemu cilju. Glavne 4 podskupine so:

(1) Očesni kontakt in neverbana komunikacija,

(2) Govor - verbalna komunikacija,

(3) Interaktivna pozornost, in

(4) Fleksibilnost.

K vsakemu elementu pristopimo posebej in za vsakega uporabimo posebne tehnike in metode, ki so skupaj povezane v posebno obliko razvojne igre, ki otroku poda priložnost, da se nauči vključenosti v recipročno igro, kjer iz aktivnosti, ki ga izvaja sam za svojo lastno zabavo (stim) ali iz igre, ki se jo drugi igrajo po njegovih pravilih, preide v igro, v kateri sledi pravilom nekoga drugega. Ta proces je za mnoge otroke na spektru avtističnih motenj težaven in pri tem uporabimo vrsto posebnih pristopov, ki skupaj oblikujejo naš pristop. Zgoraj omenjeni pristop sicer oporabimo pri vseh naših storitvah, prav posebej za to specifičnost, pa smo oblikovali storitev, ki jo imenujemo TUTORSTVO.

Pri uricah tutorstva, “tutor” vključi otroka v proces razvojne igre, ki je posebej usmerjena v eno ali več zgoraj omenjenih kategorij in cilj katere je najti način, preko katere bo lahko osvojil vrline, potrebne za boljše učenje in funkcioniranje v družbi.

Storitev tutorstva je brezplačna, nanjo pa se lahko prijavite na https://www.centerza.com/narocanje

Naši tutorji so v procesu usposabljanja za izvajanje drugih metod, ki jih izvajamo (najpogosteje VML Govorna terapija), vendar je tutorstvo usmerjeno bolj v učenje elementov, ki povezujejo socializacijo.

bottom of page