RSS Feed

Our Recent Posts

Archive

Tags

NOVA SORITEV: TUTORSTVO in SOCIALIZACIJA

Kjer se bodo terapevti in terapevtke, ki so že opravili določene stopnje usposabljanja, niso pa še terapevti s polnimi licencami, vključevali v igro z otrokom in ga vodili proti zastavljenim ciljem. Otroci s spektrom avtističnih motenj so v pogostih primerih bolj ali manj zaprti v svoj svet v katerem črpajo nadzor in kontrolo nad dogajanjem, zato imajo težave pri sledenju dogajanja, ki ga vodi nekdo drug. Nenehno se take interakcije ogibajo ali pa ima tendenco, da prevzemajo vodila in skušajo prevzeti kontrolo nad dogajanji, saj si s tem ustvarjajo nekakšno varovalko pred možnostjo nepredvidljivega dogodka. To je sicer dober in učinkovit obrambni mehanizem, ni pa koristen za vse priložnosti,

© Copyright, 2017, Center ZA®, vse pravice pridržane