top of page

Pasti "popravljanja"

Anat razloži svoj vpogled v pasti “popravljanja” otroka in kakšen pristop se ji, po njenih bogatih izkušnjah, zdi koristnejši. Anat trdi, da se vse transformacije in "čudeži" njenega dela zgodijo ravno v tem odmiku od popravljanja otroka k navezovanju stika z otrokom in vstopanje v njegovo sfero.

 

"The miracles of my work happen in the transition from fixing to connecting with a child." -- Anat Baniel

 

Anat Baniel Method International, Neuromovement je metoda, ki temelji na znanstveno dokazani predpostavki, da možgani niso mehanski konstrukt pač pa informacijski sistem, ki sam sebe organizira in nadgrajuje. “Informacija” temu informacijskemu sistemu pomeni gibanje, ki sledi devetim načelom, oziroma devetim esencam NevroGibanja. Tako skozi posebaj zasnovane in izvedene gibe pridobimo, ne samo pozirnost možganov, pač pa tudi njihovo udejstovanje, reorganizacijo, vzpostavljanje novih nevroloških povezav, torej organsko učenje ⟶ in posledično rast in razvoj nevrološkega aspekta človeka, ki bo vplival na čisto vse druge aspekte človeka.

https://www.youtube.com/watch?v=_NY2pvJ9r6A&feature=youtu.be

bottom of page