top of page

NOVA SORITEV: TUTORSTVO in SOCIALIZACIJA

Kjer se bodo terapevti in terapevtke, ki so že opravili določene stopnje usposabljanja, niso pa še terapevti s polnimi licencami, vključevali v igro z otrokom in ga vodili proti zastavljenim ciljem.

Otroci s spektrom avtističnih motenj so v pogostih primerih bolj ali manj zaprti v svoj svet v katerem črpajo nadzor in kontrolo nad dogajanjem, zato imajo težave pri sledenju dogajanja, ki ga vodi nekdo drug. Nenehno se take interakcije ogibajo ali pa ima tendenco, da prevzemajo vodila in skušajo prevzeti kontrolo nad dogajanji, saj si s tem ustvarjajo nekakšno varovalko pred možnostjo nepredvidljivega dogodka. To je sicer dober in učinkovit obrambni mehanizem, ni pa koristen za vse priložnosti, kot so vključenost v dogajanju v šoli in sposobnost učenja iz vzora (s sledenjem).

Preko posebej zasnovane igre, tehnik in metod, tutor vodi otroka od aktivnosti in igre, ki jo začne otrok, nato pa tutor prelije v lastno izbrano aktivnost v kateru mu otrok sledi.

Taka oblika socializacijskega procesa je otroku bolj dostopna in sprejemnljiva in zato učinkovitejša, saj lahko širi svoje okvire sprejemljivosti na način, ki ga ne ogroža in mu nudi dovoljšen občutek varnosti, da od njega ne zbeži.

Storitev je BREZPLAČNA, nanjo pa se lahko prijavite na naši spletni strani, kjer izberete Vam najugodnejši termin.

bottom of page